юноши 16 лет и моложе

№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

4.

Очки

Место 

1.

 Алмансур Р

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

 

2.

 Тимошенко Д

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

 

3.

 Мезинцев А

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 

 

4.

 Ермолаев А

 

 

 

XXXXXX

XXXXXX

 

 
Comments