МАЛЬЧИКИ 10 ЛЕТ И МОЛОЖЕ

ЗА I МЕСТО        Хуциев - Иванов (4:0 4:2)
ЗА III МЕСТО      Потемкин - Беликов (4:2 4:2)
ЗА V МЕСТО      Синюгин - Марков  (4:2 4:1)
ЗА VII МЕСТО    Тетюцкий - Ануфриев (4:0 2:4 10:5)
ЗА IX МЕСТО     Гущин - Чесноков (4:1 4:1)
ЗА XI МЕСТО     Айрапетов - Дроздов (4:1 4:2)

 № Фамилия И 1 2 3 4 5 6 7 очки место в подгр
 1 Хуциев ххххх 4/0
4/0
  4/1 4/0  4/0 4/0  4/0 4/0  4/0 4/0  4/0 4/0 6 I
 2 Марков 0 ххххх 0  4/1 4/0   4/0 4/1   4/0 4/2   4/1 4/0 4III
 3 Беликов 0  4/1 4/1 ххххх  4/1 4/1  4/1 4/0   4/0 4/0  4/0 4/1 5 II
 4 Чесноков  0  0  0 ххххх  4/2 4/1  0  4/2 4/0 2 V
 5 Дроздов  0  0  0  0 ххххх  0  4/1 4/2 1 VI
 6 Ануфриев  0  0  0  4/2 4/2  4/0 4/0 хххххх  4/0 4/0 3 IV
 7 Рыженко  0  0  0  0  0  0 хххххх  0 VII


  Фамилия И 1 2 3 4 5 6 ОЧКИ МЕСТО В ПОДГР
 1 Потемкин     ххххх 0   4/1 4/0   4/1 4/0   4/0 4/0   4/2 4/2 4 II
 2 Иванов   4/2 4/1 ххххх  4/0 4/0  4/0 4/0  4/1 4/0  4/1 4/0 5 I
 3 Гущин 0 0 ххххх 0  4/1 4/0 0 1 V
 4 Титюцкий 0 01.4 4/2 10/7 ххххх  4/2 4/2 0 2 IV
 5 Айрапетов 0 0 0 0 ххххх 0 0 VI
 6 Синюгин 0 0   4/1 4/1   4/1 4/1   4/1 4/1 ххххх 3 III

Comments