ДЕВОЧКИ 14 ЛЕТ И МОЛОЖЕ№ пп

Фамилия имя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Очки

Место в подгруппе

1.

 Скуратович

XXXXXX

XXXXXX

 

 6/0 6/0

 6/0 6/0

 7/5 6/1

 6/0 6/0

 

 

2.

 Сазонова

 

XXXXXX

XXXXXX

 6/0 6/0

 6/0 6/0

 6/2 4/6 6/0

 6/0 6/0

 

 

3.

 Валюхова

 0

 0

XXXXXX

XXXXXX

 6/2 4/6 6/2

 0

 6/1 6/0

 2

 IV

4.

 Файзиева

 0

 0

 0

XXXXXX

XXXXXX

 0

 0

 VI

5.

 Сидорова

 0

 0

 6/0 6/0

 6/1 6/0

XXXXXX

XXXXXX

6/0 6/0 

 3

 III

6.

 Ткешалиадзе

 0

 0

 4/6 7/5 10/4

 0

XXXXXX

XXXXXX

 1

 V
Comments