девочки 10 лет и моложе

За I место:   Тихонцева Екатерина     -  Скуратович Диана   (4:1 4:0)

За III место:  Храброва Мария              Носова Диана          (4:2 4:5 9:7)

За V место:   Гришина Ангелина           - Кириленко Екатерина (4:2 4:1)

За VII место: Бобкова Алина                 - Степанян Ани            (4:2 4:1)

За IV место:   Руссак Анастасия            - Пфаненштиль Ада     (н.я.)

I подгруппа

№пп

Фамилия Имя

1

2

3

4

5

6

Очки

Место

1

Скуратович Диана 

 

00000

00000

 __1__

4:1 4:1

 __1__

4:2 4:1

  __1__

4:0 4:0 

 __1__

4:0 4:0 

__1__

4:1 4:0 

2

 Носова Диана

 

 0

00000

00000

 __1__

4:1 5:4

__1__

4:0 4:1 

 __1__

4:0 4:0 

 __1__

4:0 4:2 

II 

3

Пфаненштиль Ада 

 

 0

 0

00000

00000

__1__

2:4 4:0 8:6  

 0

4

 Илюхина Алина

 

 0

00000

00000

__1__

5:4 1:4 7:3  

 VI

5

 Степанян Ани

 

 0

 0

 __1__

0:4 4:2 8:6  

 __1__

5:3 4:2

00000

00000

 0

 IV

6

 Кириленко Екатерина

 

 0

__1__

4:0 2:4 11:9 

__1__

4:2 5:4 

00000

00000

 III


I I подгруппа

№пп

Фамилия Имя

1

2

3

4

5

Очки

Место

1

 Гришина Ангелина

 

00000

00000

 0

 __1__

4:1 4:1  

__1__

4:0 4:0  

 III

2

 Храброва Мария

 

 __1__

5:4 4:0

00000

00000

 __1__

5:3 4:1

__1__

4:1 4:0  

II 

3

 Руссак Анастасия

 

 0

00000

00000

4

Тихонцева Екатерина 

 

 __1__

4:0 4:0  

 __1__

4:1 4:0

__1__

4:0 4:0  

00000

00000

 __1__

4:0 4:0

 4

 I

5

 Бобкова Алина

 

__1__

4:2 4:2 

00000

00000

 1

 IV

Comments