девочки 12 лет и моложе

За I место:    Губанова Диана               Орехова Дарья      (6:2 6:2)

За III место:  Крапивина Александра - Усатенко Маргарита (6:1 6:4)

За V место:    Комлева Инга                   -  Шаповалова Камила (6:0 6:2)

За VII место: Сазонова Майя                  - Сидорова Полина        (6:1 7:5)

I подгруппа

№пп

Фамилия Имя

1

2

3

4

Очки

Место

1

Губанова Диана 

 

00000

00000

__1__

6:4 5:7 6:2 

 __1__

 6:2 6:4 

__1__

6:2 6:2  

2

 Крапивина Александра

 

00000

00000

__1__

6:2 6:2 

  __1__

6:1 6:0

II 

3

 Комлева Инга

 

 0

00000

00000

 __1__

7:5 6:1

 1

III 

4

 Сидорова Полина

 

 0

0 

00000

00000 

 0

IV 


I I подгруппа

№пп

Фамилия Имя

1

2

3

4

5

Очки

Место

1

Сазонова Майя 

 

00000

00000

  __1__

6:0 6:1 

 0

IV 

2

 Шаповалова Камила

 

  __1__

6:3 7:5 

00000

00000

__1__

6:2 6:24 

 0

 0

III  

3

 Карпова Майя

 

 0

00000

00000

 0

 0

 0

V  

4

Орехова Дарья 

 

 __1__

6:4 6:1

   __1__

6:0 6:0

  __1__

6:0 6:0

00000

00000

  __1__

6:1 6:1 

 

5

 Усатенко Маргарита

 

 __1__

6:3 6:4 

 __1__

6:0 6:1 

__1__

6:1 6:1 

 0

00000

00000

 II 

Comments