мальчики 14 лет и моложе

За I место:    Белозерцев Артем Биженко Егор           (6:4 6:1)

За III место:   Матус Кирилл          Тимошенко Дмитрий  (1:6 7:5 6:0)

За V место:    Мнацаканян Артем Алмансур Руслан     (отк. по б.)

За VII место:  Соболев Александр Четайкин Александр (н.я.)

I подгруппа

№пп

Фамилия Имя

1

2

3

4

5

Очки

Место

1

Биженко Егор

 

00000

00000

 __1__

6:1 6:0

__1__

6:1 6:2 

__1__

6:0 6:0 

__1__

6:4 6:2 

 4

 I

2

Матус Кирилл

 

 0

00000

00000

__1__

6:1 6:1 

 __1__

6:1 6:0

__1__

6:1 6:2  

 3

II 

3

Мнацаканян Артем

 

 0

00000

00000

 __1__

7:5 6:1

  __1__

н.я.

III  

4

Липовский Алексей

 

 0

 0

00000

00000

 0

 V

5

Четайкин Александр

 

 0

 0

__1__

6:0 6:2 

00000

00000

IV 

II подгруппа

№пп

Фамилия Имя

1

2

3

4

Очки

Место

1

Белозерцев Артем 

 

00000

00000

 __1__

6:1 6:0

 __1__

6:2 6:0 

__1__

6:4 6:0 

 3

2

 Тимошенко Дмитрий

 

 0

00000

00000

__1__

6:0 6:1 

__1__

6:4 6:4

 2

 II

3

 Соболев Александр

 

00000

00000

IV 

4

 Алмансур Руслан

 

__1__

6:2 6:1  

00000

00000

 1

III 

Comments