Юноши 16 лет и моложе

за I место Белозерцев А - Урванцев М

за III место Шишов В - Алмансур Р

за IV место Матус К - Четайкин

за VII место Груничев А - Соболев