девочки до 15 лет

(А) Хаустова - Быданова

(Б) Акилова - Алимарданова

(В) Панасенко - Халюкова (по болезни)

(Г) Трапезникова - Карягина (по болезни)

9 МЕСТО

Шевцова

Носкова

Титова

Котова

ххх

Дорохова

ХХХ

Карягина

Носкова

Титова

Дорохова

Карягина

Титова

Дорохова